آهنگ های پیشنهادی

دانستنی هایی در مورد مرگ
استیو حدود نیمه شب پس از گذراندن شب با دوستانش به خانه رسید و برای خواب به اتاق خودش رفت. ساعتی بعد مادرش هلن از اتاق پسر ۱۹ ساله اش صدایی شنید، فورا به سراغ او رفت و او را دید که با صورت در بسترش افتاده، استفراغ کرده و در استفراغ خودش به حالت خفگی افتاده و وضع او شبیه کسانی است که به مسمومیت مصرف الکل گرفتارشده اند. استیو خیلی به سختی نفس می کشید. آنقدر سخت که انگار نفس نمی کشید. استیو متعاقب یک صدمه مغزی شدید به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه اکسیژن به مغزش نرسیده بود. وضع اوخیلی بد بود و دو ماه بعد اعلام شد که به اغما رفته و وارد مرحله ی زندگی گیاهی شده است. در شرایط زندگی گیاهی بیمار می تواند ناله و خرخر کند ولی به دنیای خارج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد.

 کسانی که در زندگی گیاهی هستند می توانند چند هفته و حتی چندین سال در همین حال زنده بمانند، ولی معمولا با عفونت ها، نارسایی اندام و یا مشکلات پیچیده در رابطه با صدمه اصلی می میرند. به طور بسیار  نادر بعضی از آنها توانائی های خود را باز می یابند و می توانند ارتباط برقرار کنند و محیط اطراف خود را درک کنند.

در سال های اخیر متخصصان مغز و اعصاب دریافته اند که شاید حدود ۲۰ درصد بیماران مرحله  ی گیاهی برخی آگاهی ها را بازیابند و پزشکان این بهبودی را از طریق بررسی فعالیت مغز در جوابگویی به پرسش هایشان می شناسند و میزان بهبودی را اندازه می گیرند.

آزمایشات و معاینات روی استیو نشان داد که این آگاهی ها پیدا شده است ولی هنوزبهبودی کامل نیست و او زندگی طبیعی خود را از سر نگرفته است. استیو چگونه این شانس را به دست می آورد که بتواند به سلامت اولیه خود برگردد!

در یک صبح تابستانی هلن متوجه شد که وضع پسرش وخیم شده و دارد می میرد. او رابه بیمارستان منتقل می کند. سی تی اسکن نشان می دهد که قشر سفید مغز او صدمه ی گسترده ای دیده است که شامل قطعه پیشانی و گیجگاهی است که این مناطق مربوط به حافظه، توجه و سایر کارهای سطح بالا و مسائل شناختی مغز می باشند. طبق معیارهای  مرکز اغمای گلاسکو صدمه  ی استیو ۳ از ۱۵ بود که در حداقل است و کمتر از۳ وخیم و منجر به مرگ است.

استیو چند ماه بدون دریافت هیچ نتیجه ای در بیمارستان بود. زندگی گیاهی ممکن است به علت وارد شدن یک ضربه ی شدید به جمجمه و مغز ایجاد شود، یا ممکن است منشاء فیزیکی و ضربه به سر نداشته باشد و علت آن محرومیت از اکسیژن در مغز و یا یک عفونت ویروسی و یا سکته ی مغزی باشد. کسانی که با ضربه صدمه به مغزشان وارد شده ممکن است در سال اول بهبودی هایی نشان دهند، ولی آنانی که مشکلشان با عواملی غیر از ضربه ایجاد شده است مانند استیو اگر در چند ماه اول در آنها بهبودی دیده نشود، معمولادر وضعی فراتراز  ورای امید به بهبودی قراردارند.

کسانی که در مرحله ی زندگی گیاهی قرار دارند، از نظر شناختی به هیچ تحریکی  جواب نمی دهند، البته اگر در آنها ساقه مغز و ناحیه ای که دیانسفال که خواب و بیداری را تنظیم می کند و مسئول رفلکس است و معمولا حفاظت شده است، صدمه ای ندیده باشد از این بابت مشکلی ندارند.

پایه مغز عملیات خودکار نظیر تنفس، فشار خون، قلب، بلع و مردمک چشم را کنترل می کند. اشخاصی که در اغماء هستند اغلب به تهویه تنفسی و ماسک اکسیژن نیاز دارند ونمی توانند چشم هایشان را باز کنند و چرخه خواب- بیداری ندارند. بیماران زندگیگیاهی اغلب در منزل تحت مراقبت قرار می گیرند. مسلم است که نگهداری آنها در منزل کار ساده ای نیست. تغذیه و دفع آنها از طریق لوله هایی که به آنها وصل است انجام می شود و احتیاجات بهداشتی فراوانی دارند و مراقبت از آنها در منزل فقط از خانوادههای فداکار ساخته است.

پس از چند ماه بودن در بیمارستان استیو تنفس بدون دستگاه را به دست آورد و به خانه برگشت. برای پیگیری درمان و زیر نظر داشتن مداوم او را به انستیتوی مغز واعصاب دانشگاه وسترن در انتاریو بردند  واو تحت نظر آدرین کوئن متخصص مغز و اعصاب و همکارانش قرار گرفت. کوئن می گوید:برای چهار روز با هر وسیله ای که در اختیار داشتم استیو را مورد بررسی و معاینه قرار دادم و علائم زندگی داخلیش را زیر نظر گرفتم. چشم های او در سرش می چرخیدند وبه نظر می رسید روی هیچ چیز متمرکز نمی شود. رفلکس های او گاه و بیگاه بدن او راتکان می دادند.

یکMRI ویژه کارکردی FMRIو یک الکترو آنسفالوگرافی  EEGکه هر دو عملکردفعالیت مغز را نشان می دادند برایش انجام دادیم و هیچ نتیجه مثبتی نگرفتیم. از این نظر که درمان های معمول اثری ندارند خانواده بیماران برای اطلاع از درمان های متناوب و دیدار بیمار مکرر به ملاقات بیمار می آیند. خانواده استیو اکسیژن درمانی قوی را امتحان کردند که یک درمان خوب است و عبارت است از تنفس اکسیژن خالص در یک اتاق تحت فشار یا در یک محفظه.

هلن همچنین به پسرش مکمل های گیاهی می داد. روی پاهایش یخ قرار می داد و دانه های قهوه را زیر بینی او می گرفت به این امبد که شاید بتواند واکنش های فیزیولوژیکی و حافظه او را باز گرداند. آیا این نوع درمان ها نتیجه ای دارند؟

دکتر کوئن می گوید من فکر نمی کنم. هیچ گزارش علمی وجود ندارد که نشان دهد این روش ها اثری داشته باشند. با تمام دانشی که در مورد مغز و درمان های مختلف روی آنداریم هنوز کشف نکرده ایم که چرا بعضی بیمارانِ زندگی گیاهی، سلامت خود را بازمییابند و چرا برخی بهبود پیدا نمی کنند.

کوئن اضافه می کند ماهها بعد زمانی که من برای اولین بار استیو را معاینه کردم استیو شروع به بازگشت به سلامتی کرد. شروع بهبودی او با خنده ای بود که در برابر پیشنهاد مادرش کرد. او به تدریج شروع به حرف زدن، خوردن بدون کمک، مسواک کردن داندنهایش، به دست آوردن توان راه رفتن در خلال فیزیوتراپی کرد. البته او بیشتراوقات با ویلچر حرکت می کرد.

از استیو دعوت کردم به مرکز ما بیاید تا او را ببینم و با او حرف بزنم و ببینم چگونه بهبود یافته است. اگر چیزی به یاد می آورد آن چیز چیست، آیا از تست های ماچیزی به یاد می آورد؟

او به تفصیل شرح داد که تست های بسیاری روی او انجام شده، به یاد می آورد که برای EEG الکترودهایی به سر او وصل کردند و به یاد می آورد که برای FMRI زیر دستگاه اسکنر بوده است. ما تصویر پرسنل آزمایشگاه را به اونشان دادیم. بعضی از آنها روی او کار کرده بودند. و عده ای هم آنجا بودند و با اوسروکار نداشتند. همین طور اتاق هایی که او را در آنها بررسی می کردیم نشان دادیم، ونیز اتاق هایی که او با آنها کاری نداشت و وارد آنها نشده بود. عجیب است که استیوبا این که در اغمای عمیق بوده همه چیز را به یاد آورد و آدم هایی را که روی او کارکرده بودند شناخت و اتاق هایی را به آنها برده شده بود شناخت و این دردناک است که انسان در اغماء همه چیز را دقیق می فهمد و می بیند، ولی توان واکنشی ندارد و نمیتواند رابطه ای برقرار کند.

یک سال بعد من به خانه ی او رفتم. قصدم پیگیری بیشتر بیماری او بود. استیو گفتدرباره چه چیزی مایلی با من حرف بزنی؟ حالا او ۲۱ ساله شده بود. با موهای مرتب شده سیاه و چشمان سیاه. من پیشنهاد دادم از خاطره و تجربیاتش در ICUبیمارستان پس از صدمه مغزیش برای من بگوید. استیو گفت: “من احساس کردم به دام افتاده ام و گرفتار شده ام. اما وحشت زده و ناامید نبودم. می دانستم که دارم واردآن محیط می شوم!”

می گفت که درد نداشته است و مداوما تلاش می کرده ارتباط داشته باشد. می گفت اما مثل این بود که داخل بدن خودم باشم اما نمی توانستم آن را کنترل کنم. برای شرایط استیو هیچ اصطلاح و نام خاصی وجود ندارد. آگاهی و ادراک او هنوز کامل نیست وهنوز نمی تواند ارتباط برقرار کند و حرکات بدنش را نمی تواند کنترل کند. او به سندروم Locked-in نزدیک می شود، اما آن بیماران قادرند چشمهایشان را حرکت دهند که موقع جواب دادن به سئوالات این  مسئله به آنها کمک می کند. صدمه ی مغزی ناشی ازمحرومیت از اکسیژن تصادفی اتفاق می افتد. ممکن است صدمه ی خفیفی به کورتکس مغز وارد شود و پایان آن با فلجی یک طرف بدن همراه باشد. فرد دیگری ممکن است صدمه برآن قسمت از مغز را که با کورتکس و تالاموس مرتبط است تحمل کند که می دانیم تنظیمآگاهی و شناخت به عهده ی این قسمت مغز است.

سناریوی دوم شبیه آن چیزی است که برای استیو اتفاق افتاد. صدمه به این قسمت می تواند فعالیت مغز را بپوشاند و مخفی کند و در این حالت فعالیت مغز که با  اسکن قابل بررسی است دیگر اعتباری ندارد و جواب اسکن می تواند منفی کاذب باشد. به عبارت دیگر مغز فعالیت دارد ولی روی آن پوشیده شده است. در مورد استیو مسئله صادق بود. ما با FMRI و EEGجواب منفی داشتیم که ما را گمراه کرده بود. مورد بیماری استیو محدودیت استفاده از FMRI و EEG در مورد بررسی کار مغز را برجسته می کند.اخیرا روش جدیدی در دسترس قرار گرفته است که طیف نگاری شکل مغز با اشعه مادون قرمز(Functional NearInfrared Spectroscopy) و به آن NIRSمی گویند که از اشعه لیزر استفاده می شود و اساس آن اندازه گیری فعالیت مغز بااندازه گیری اکسیژن خون است. این دستگاه متحرک و قابل حمل و نقل است، هزینه آن هم خیلی زیاد نیست و از FMRI ارزان تر است و ازEEGنتایج آن بسیار دقیق تر است. بعلاوه می توان آن را به منزل بیمار و به بالای بستراو برد. اخیرا دستگاه جدیدی درICU  یک  بیمارستان کانادایی مورد استفاده قرارگرفته است که ارتباط بین پزشکان و بیمار را ساده می کند. حال استیو خیلی بهتر شدهو حتی در دانشگاه در رشته “علم زندگی” درس می خواند و کم کم دارد ازاستفاده از ویلچر بی نیاز می شود.

4 آگوست 2019 43 views ادامه و دانلود

در ژوئیه ۱۹۶۹ میلیون‎ها نفر در سراسر جهان اولین فرود انسان بر کره ماه را زنده تماشا کردند اما هنوز عده بسیاری اصرار دارند که بشر هرگز به ماه سفر نکرده است.

آژانس فضایی آمریکا، ناسا در گزارش‎های خود همیشه شمار آمریکایی‎هایی را که معتقدند سفر انسان به کره ماه ساختگی بوده، پنج درصد اعلام کرده است. این رقم شاید کوچک به نظر برسد اما برای شکل دادن به تئوری‎های توطئه و زنده نگه داشتن آن‎ها کافی است.

تئوری‎های توطئه فرود بر ماه

بحث اصلی در نظریه ساختگی بودن فرود انسان بر ماه این است که آمریکا در دهه ۱۹۶۰ میلادی فناوری لازم را نداشته که چنین مأموریتی را با موفقیت به پایان برساند.

بنابراین این تصور شکل گرفت که ناسا بعد از پی بردن به ناممکن بودن این مأموریت، یک فرود ساختگی ترتیب داده تا در مسابقه فضایی با اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور ضربه‎ای محکم وارد کند. کشوری که در آن زمان با فرود موفقیت‌آمیز کاوشگرش بر سطح ماه از رقیبش پیش افتاده بود.

به محض بازگشت سفینه فضایی آپولو ۱۱، شایعاتی به راه افتاد که واقعی بودن فرود نیل آرمسترانگ بر ماه را زیر سوال می‎برد؛ لحظه‎ای که برای همیشه با این جمله معروف آرمسترانگ در ذهن‎ها ثبت شد: ” این قدمی است کوچک برای انسان و جهشی عظیم برای بشریت.”

با انتشار کتابی به نام “ما هرگز به ماه نرفتیم: کلاهبرداری ۱۰ میلیارد دلاری آمریکا” در سال ۱۹۷۶، این شایعات ابعاد بزرگ‎تری پیدا کردند. نویسنده این کتاب بیل کیسینگ بود، خبرنگاری که در بخش روابط عمومی یکی از شرکت‎های پیمانکار ناسا کار می‎کرد. بحث‎هایی را که او در این کتاب مطرح کرد بعدها منکران فرود آپولو ۱۱ بر ماه به کار گرفتند.

تکان خوردن پرچم آمریکا در نبود جو

دانشمندان می‎گویند پرچمی که آرمسترانگ و آلدرین در ماه نصب کردند به دلیل فشار میله بر سطح ماه چین خورده است

تصاویر فرود آپولو ۱۱ برای کسانی که سفر به ماه را انکار می‎کردند مجموعه مدرک بود. آن‌‎ها می‎پرسیدند چرا در فضای پس‎زمینه سطح ماه ستاره‎ای دیده نمی‎شود و پرچم آمریکا در محیطی که هوا در آن جریان ندارد تکان خورده است.

مایکل ریچ، ستاره‎شناس از دانشگاه کالیفرنیا می‎گوید برای رد این تئوری یک توجیه علمی وجود دارد. پرچم به دلیل فشاری که آرمسترانگ و دیگر فضانورد همراه او به نام باز آلدرین موقع فرو کردن آن در زمین وارد کرده‎اند، چین خورده و از آنجایی که جاذبه در سطح ماه یک ششم جاذبه زمین است، پرچم به همان حالت باقی مانده است.

آسمان بدون ستاره

آسمان بدون ستاره در تصاویر مأموریت آپولو ۱۱ نتیجه انعکاس نور خورشید از سطح ماه است

نکته دیگری که انکار کنندگان مأموریت آپولو ۱۱ روی آن دست گذاشته‎اند، آسمان بدون ستاره در تصاویر مربوط به فرود آپولو ۱۱ بر ماه است. اما این در واقع نتیجه تضاد شدید میان مناطق روشن و تاریک تصویر است که در عکاسی پدیده‎ای رایج به حساب می‎آید.

اما دلیل این اتفاق چیست؟ برایان کوبرلین، استاد اخترفیزیک موسسه فناوری راچستر می‎گوید از آنجایی که سطح ماه نور خورشید را منعکس می‎کند در تصاویر بسیار روشن می‎افتد.

این روشنایی باعث می‎شود ستارگان نسبتا کم نور در تصاویر تاریک‎تر به نظر برسند. به همین دلیل است که در عکس‎های مأموریت آپولو ۱۱ ستاره‎ها دیده نمی‎شوند. در واقع نور ستاره‎ها بسیار ضعیف است. احتمالا زمان نوردهی دوربین هم بالا بوده است.

ردپاهای جعلی

نبود اتمسفر در ماه باعث شده ردپای نیل آرمسترانگ و سایر فضانوردان بر سطح این کره به همان شکل باقی بماند

ادعاهای جعلی بودن فرود بشر بر ماه، ردپاهای به جا مانده فضانوردان بر ماه را هم هدف قرار داده‎اند. آن‎ها معتقدند به دلیل نبود رطوب در سطح ماه تصویر معروف ردپای آلدرین نمی‎تواند واقعی باشد.

مارک رابینسون، استاد دانشگاه ایالتی آریزونا برای این یک توجیه علمی دارد. سطح ماه با لایه‎ای از سنگ‎ریزه و گرد و خاک به نام “سنگ پوشه” یا “رگولیت” پوشیده شده است. این لایه بسیار نرم است و وقتی رویش قدم بگذاری براحتی فشرده می‎شود. ذراتی که این لایه را تشکیل داده‎اند خاصیت چسبندگی دارند و به همین دلیل حتی وقتی پایت را بلند کنی، رد پا همچنان شکل خود را حفظ می‌کند.

نکته دیگری که رابینسون به آن اشاره می‎کند این است که ردپاها ممکن است میلیون‎ها سال بر سطح ماه باقی بمانند چون آنجا اتمسفر وجود ندارد و در نتیجه از وزش باد هم خبری نیست.

 

چطور آپولو ۱۱ از کمربند وان آلن به سلامت گذشت؟

یکی از تئوری‎های توطئه پرطرفدار این است که کمربند تششعشات دور زمین باید باعث مرگ فضانوردان می‎شد

یکی از پرطرفدار‎ترین تئوری‎های توطئه در باره فرود انسان بر ماه این است که کمربند وان آلن باید باعث مرگ فضانوردان می‎شد.

کمربند وان آلن پرتوهایی هستند دورادور زمین و نتیجه برهم‌کنش باد خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین.

در مراحل اولیه مسابقه فضایی، پرتوهای این کمربند یکی از نگرانی‎های اصلی بود؛ اینکه فضانوردان در معرض میزان کشنده‎ای از این پرتوها قرار بگیرند.

اما به گفته ناسا، سرنشینان آپولو ۱۱ در سفر خود به ماه کمتر از دو ساعت در کمربند وان آلن بودند و در نقاطی که تشعشعات به حداکثر می‎رسند حتی پنج دقیقه هم باقی نماندند؛ یعنی آنقدر آنجا نبودند که پرتوها رویشان اثر کند.

مدارک تصویری علیه تئوری‎های توطئه

تصاویری که ناسا در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد بقایای ماه‎نشین آپولو ۱۱ و دیگر تجهیزات علمی به جا مانده بر سطح ماه را نشان می‌دهند

ناسا چند سال پیش تصاویری را منتشر کرد که مدارگرد شناسایی ماه (Lunar Reconnaissance Orbiter) از محل فرود همه سفینه‎های پروژه آپولو گرفته بود.

این تصاویر را یک کاوشگر فضایی گرفته که از سال ۲۰۰۹ در اطراف ماه در گردش بوده و ثابت می‎کنند سفینه‎های آپولو روی ماه فرود آمده‎اند.

در یکی از این تصاویر محل فرود آپولو ۱۱، اثرات به جا مانده بر سطح ماه و حتی بقایای ماه‎نشین دیده می‎شوند. تصاویر همچنین نشان می‎دهند شش پرچمی که فضانوردانان مأموریت‎های مختلف آپولو در ماه نصب کرده‎اند هنوزبه همان شکل باقی مانده‎اند. کاوشگر فضایی سایه پرچم‎ها را هم بر سطح ماه یافته است.

تنها استثنا پرچم آپولو ۱۱ است که به گزارش باز آلدرین یکی از اگزوزهای موتور ماه‎نشین موقع بلند شدن آن را انداخت.

اگر سفر به ماه دروغ بود، چرا شوروری ساکت ماند؟

شوروی هرگز فرود فضانوردان آمریکایی بر ماه را زیر سوال نبرد، حتی بعد از این که در مسابقه فضایی برای پا گذاشتن بر ماه شکست خورد

برای اثبات این که در روز ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹ نیل آرمسترانگ بر ماه قدم گذاشت، مدارک علمی کافی وجود دارد و با اینکه نادرستی تئوری‎های توطئه درباره فرود بر ماه مشخص شده اما این نظریات همچنان بسیار پرطرفدار هستند و همه جا از آن‌ها صحبت می‌شود.

یکی از سوالاتی که معمولا از طرفداران تئوری‎های توطئه سفر به ماه پرسیده می‎شود این است که چرا شوروی به این غافله نپیوست؟ کشوری که در بحبوحه جنگ سرد با آمریکا، یک پروژه سری برای فرستادن فضانورد به ماه را دنبال می‌کرد.

رابرت لائونیوس، مورخ ارشد پیشین ناسا می‎گوید: “اگر سفر ما به ماه ساختگی بود، شوروی توانایی و انگیزه این را داشت که چنین چیزی را ثابت کند. آن‎ها هیچوقت حتی یک کلمه هم حرف نزدند و این از نظر من بیانیه‎ای بسیار قدرتمند است.”

3 آگوست 2019 42 views ادامه و دانلود

با چند تغییر کوچک در سبک زندگی خود می‌توانید علاوه بر کاهش وزن، به سلامت خود کمک کرده و اهدافتان را عملی کنید. پس با ما همراه باشید تا 10 تغییر جزئی را به شما معرفی کنیم.

1. هدف را مشخص کنید.

امروزه در بیشتر رستوران‌ها سالاد و خوراکی‌های سالم عرضه می‌شود. اما چیزی که باید بدانید این است که یک همبرگر نسبت به یک سالاد پر از سس کالری کمتری دارد. برای مثال یک همبرگر کلاسیک دارای 250 کالری است، درحالی‌که سالاد مرغ 520 کالری دارد.

2. خودتان غذا تهیه کنید.

تهیه کردن غذای خانگی هم در کالری صرفه‌جویی می‌کند هم در هزینه. جوشاندن تخم‌مرغ و لقمه گرفتن تنها 10 دقیقه طول می‌کشد و درعین‌حال 300 تا 400 کالری کمتر مصرف می‌کنید. درنتیجه غذای کمتری مصرف نموده و کاهش وزن بیشتری خواهید داشت.

3. خواب کافی داشته باشید.

یک ساعت زودتر به رختخواب رفته و شاهد کاهش وزن خود باشید. تحقیقات دانشگاه پنسیلوانیا نشان داد افرادی که چند شب متوالی بیدار باشند سریعاً به اضافه‌وزن دچار می‌شوند. شاید عادت کردن به این مسئله دشوار باشد اما نتایج آن شگفت‌انگیز خواهد بود.

4. پیاده‌روی کنید.

اگر برای رفتن به باشگاه وقت ندارید پیاده‌روی بهترین راه‌حل ممکن است. با این کار هم ورزش کرده‌اید و هم از مناظر اطراف لذت می‌برید. البته در این روش به‌سرعت وزن کم نخواهید کرد، بلکه این اتفاق به‌تدریج رخ می‌دهد. بهتر است میزان پیاده‌روی و زمان طی شده را در نظر بگیرید.

5. به رژیم غذایی خود پروتئین را اضافه کنید.

یک تحقیقات انجام‌شده در آمریکا در سال 2015، جذب پروتئین به کاهش وزن و ثبات آن کمک می‌کند. صرف غذاهای سرشار از پروتئین باعث می‌شود در طول روز احساس سیری داشته و کمتر غذا بخورید. برای مثال صبحانه املت تخم‌مرغ خورده، نهار مرغ بخورید و شام هم گوشت یا ماهی مصرف نمایید. اگر به این غذاها علاقه ندارید می‌توانید شیک، ماست یونانی و پنیر مصرف کنید.

6. چربی خوب مصرف کنید.

شاید باور نکنید اما چربی اشباع‌شده یا چربی خوب وزن را کاهش داده، میزان قند خون را متعادل کرده و کلسترول بد را کاهش می‌دهد. برای این کار شیر، آووکادو، سالمون و بادام‌زمینی مصرف کنید.

نکته: دراین‌باره دقت کنید و روزانه تنها 2 قاشق غذاخوری بادام‌زمینی مصرف کنید.

7. کمی فعالیت کنید.

شاید شنیده باشید که تمرین روزانه 5 دقیقه‌ای لازم است. در این برنامه دراز نشست، اسکوات و پرس را انجام دهید. 40 اسکات تنها 1 و نیم دقیقه طول می‌کشد. وزنه‌برداری هم می‌تواند مفید باشد.

8. به وعده‌های غذایی خود دقت کنید.

بهتر است یک لیست از غذاهای موردعلاقه خود را نوشته و ببینید کدام‌یک باعث کاهش وزن یا کدام‌یک باعث افزایش وزنتان خواهد شد.

9. یک روز را به خودتان استراحت دهید.

اینکه هرروز غذاهای سالم بخورید کمی دشوار است و مطمئناً دوست ندارید آن‌گونه زندگی کنید. می‌توانید هر دو هفته یک‌بار یک روز را به خود استراحت داده و غذاهای موردعلاقه خود را سرو کنید.

10. برنامه‌ریزی خود را یادداشت کنید.

اگر برنامه‌ریزی غذایی خود را یادداشت کنید بهتر می‌توانید آن را کنترل کنید. همچنین برای این کار می‌توانید نرم‌افزارهای کنترل غذا دانلود کنید.

اگر درباره کاهش وزن نظر و پیشنهادی دارید آن را با ما درمیان بگذارید.


پیشنهاد می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:

 • حقیقت های ترسناک درباره هوش مصنوعی و ربات ها
 • رژیم غذایی استاندارد برای درمان جوش‌های صورت
 • رمز آرامش داشتن در اوج مشکلات و سختی های زندگی چیست
 • زندگینامه رضا صادقی
 • کشف نرم افزار جاسوسی در تلگرام

منبع: پروشات

نوشته کاهش وزن و لاغری با تغییر های کوچک در سبک زندگی اولین بار در با ارزش. پدیدار شد.

3 آگوست 2019 45 views ادامه و دانلود

سردرد
درمان سردرد میگرنی

چه چیزی موجب سردرد سینوسی می‌شود؟

سردرد انواع مختلفی دارد که از نوع درد تا میزان فشار متفاوت هستند: سردردهای میگرنی که به دلیل کمبود آب بدن ایجاد شده تا سردردهای سینوسی. چه چیزی موجب سردرد سینوسی و فشار خواهد شد؟ التهاب سینوسی درنتیجه عفونت غشای مخاطی ایجاد می‌شود. یکی از عوارض التهاب سینوس، سردردهای سینوسی پیشانی و قسمت‌های دیگر صورت است که با فشار همراه می‌باشد. برای کاهش دردهای سینوسی و فشار آن این درمان‌های خانگی را به کار بگیرید.

درمان خانگی سردرد سینوسی: زنجبیل

زنجبیل خواص ضدالتهابی دارد. یک چای زنجبیل می‌تواند فشار سردرد سینوسی را کاهش دهد. همچنین علائم دیگر سینوزیت مانند گلودرد را از بین می‌برد، به‌خصوص اگر کمی عسل به آن اضافه کنیم. طعم تند زنجبیل با تاثیرگذاشتن بر مجرای تنفسی فشار سینوسی را کاهش می‌دهد.

درمان خانگی سردرد سینوسی: نتی پات

استفاده از نتی پات می‌تواند حفره سینوس را پاک‌سازی کند، اگرچه این کار در ابتدا مشکل است اما با کمی صبر و تحمل می‌توانید فشار سینوسی را کاهش دهید. با تمیز کردن مجرای بینی با کمک آب مقطر و نمک می‌توانید به‌سرعت مخاط و ترشحات را از بین می‌برد.

درمان خانگی سردرد سینوسی: اسپری سالین

اگر استفاده از نتی پات دشوار بود اسپری سالین می‌تواند مجرای بینی را پاک‌سازی نموده و عفونت را کاهش دهد. اسپری سالین موی بینی را تحریک کرده و ترشحات و آلرژن های موجود از بینی تخلیه می‌شوند.

درمان خانگی سردرد سینوسی: کمپرس آب گرم

یکی دیگر از راه‌های کاهش درد سینوس‌ها گذاشتن کمپرس آب گرم بر صورت است. در این صورت مجرای بینی گرم شده و گرفتگی بینی از بین می‌رود. کمپرس سرد و گرم پشت سر هم می‌تواند درد را کاهش دهد، البته درصورتی‌که بتوانید تحمل کنید.

درمان خانگی سردرد سینوسی: دوش آب

ایستادن زیر دوش آب گرم و تنفس می‌تواند مجرای بینی را باز کرده و تنفس را راحت‌تر کند. زیرا بخارآب گرم همانند سالین عمل کرده، مجرای بینی را تمیز کرده و حفره سینوسی را پاک‌سازی می‌کند. دوش آب گرم در آغاز روز می‌تواند مانع سردردهای سینوسی شود، زیرا این سردردها درنتیجه مسدود شدن مجرای بینی در حین خواب ایجاد می‌شوند.

درمان خانگی سردرد سینوسی: مرطوب‌کننده هوا

هوای خشک در شب مجرای بینی را بسته و آن را از مخاط پر می‌کند. برای پیشگیری از گرفتگی بینی و کاهش علائم سینوسی در حین خواب، یک دستگاه مرطوب‌کننده در اتاق‌خواب قرار دهید. در این صورت کمتر خروپف خواهید کرد.

درمان خانگی سردرد سینوسی: غذای تند

آیا تابه‌حال پیش آمده که پس از خوردن غذای تند به آب‌ریزش بینی دچار شوید؟ غذای تند مجرای بینی را باز کرده و درد سینوسی را به حداقل می‌رساند. همچنین فلفل تند حاوی کسپایسین است که یک مسکن طبیعی محسوب می‌شود.

درمان خانگی سردرد سینوسی: دارچین

دارچین یکی از خوراکی‌هایی است که سرشار از مواد ضدالتهابی می‌باشد. می‌توان آن را با دارچین ترکیب نموده و برای کاهش علائم سینوزیت مانند سردرد، و گلودرد ناشی از گرفتگی بینی، مصرف نمود. همچنین اگر مزه دارچین را دوست ندارید آن را با آب مخلوط کرده و به‌صورت خمیر روی پیشانی قرار دهید. ترکیبات دارچین باعث کاهش سردرد سینوسی خواهند شد.

درمان خانگی سردرد سینوسی: داروهای خانگی

داروهایی که بدون نسخه پزشک قابل خریداری هستند می‌توانند درد سینوس را کاهش دهند. ایبوپروفن می‌تواند دردهای سینوسی را کاهش دهد، زیرا یک داروی غیراستروئیدی ضدالتهابی است که با کاهش التهاب مجرای بینی می‌تواند درد سینوسی را کاهش دهد. درست است که سردرد سینوسی شدید می‌باشد اما برای کاهش آن مجبور نیستید از داروهای قوی استفاده کنید. با صرف زمان و شناسایی دلایل سردردهای سینوسی می‌توانید داروهای خانگی برای درمان آن‌ها را شناخته و به‌طور طبیعی این علائم را برطرف کنید.


پیشنهاد می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:

 • چگونه مدیر حرفه ای و موفقی باشیم
 • بهترین زمان برای نوشیدن انواع مایعات
 • یک رژیم توپ غذایی برای مبارزه با غم و اندوه!
 • ترفند هایی برای شرایط اضطراری
 • ۸ راز برای اینکه جذابیت خود را افزایش دهید!

منبع: پروشات

نوشته درمان های خانگی برای سردرد های سینوسی اولین بار در با ارزش. پدیدار شد.

3 آگوست 2019 46 views ادامه و دانلود

سال 1398 از راه رسیده است و فصل بهار بعلت شدت پیدا کردن جوشش خون و ‏جمع شدن مواد سمی در خون بهترین فصل برای حجامت است.
چرا که در فصل بهار بدنبال شدت پیدا کردن جوشش خون ، مواد زائد خون که باید دفع گردند نیز افزایش می یابند.
حال در این پست از سایت باارزش ، با بررسی و دانلود تقویم حجامت سال 98 که در آن بهترین روزهای حجامت مشخص شده اند همراهتان هستیم.
در ادامه علاوه بر سالنامه حجامت می توانید تقویم قمر در عقرب سال 98 را نیز مشاهده و دانلود کنید.

جدیدترین اخبار مهم و جنجالی امروز

تیتر روزنامه های کشور

صفحه اول روزنامه های امروز

تصاویر و تیتر های داغ روزنامه های امروز

در کوتاه ترین زمان از اخبار روز دنیا باخبر شو !

حجامت

حجامت با هدف کمک به درد، التهاب، جریان خون، آرامش و به عنوان یک نوع ماساژ عمیق بدن انجام می گیرد.
برای انجام حجامت یک فنجان مخصوص را برای چند دقیقه روی پوست قرار می دهند تا مکش ایجاد کند.
حجامت به دو روش خشک و مرطوب قابل انجام است که حتما باید توسط فرد متخصص انجام گیرد.

تقویم حجامت سال 98

رنگ سبز نشانگر روز های مناسب برای انجام حجامت
رنگ آبی نشانه ی روزهای خاص حجامت

تقویم حجامت سال 98
تقویم حجامت سال 1398

برای دانلود تقویم بهترین روزهای حجامت در سال 1398 می توانید اینجا کلیک کنید.
همچنین برای دسترسی به تقویم سال 1398 همراه با بررسی جزییات و رویداد ها و تعطیلات رسمی آن می توانید اینجا کلیک کنید .

قمر در عقرب

در طول یک سال ، ماه 12 مرتبه دور زمین می گردد؛
یک سال قمری برابر با 354 روز است و قمر ماهانه دو و نیم روز مقابل برج عقرب قرار می گیرد.
از نظر احکام نجومی روایات ،برخی اعمال به هنگام قمر در عقرب نهی شده است.
مسافرت رفتن و ازدواج کردن از جمله اعمال نهی شده می باشد.
حال باهم نگاهی کلی به تقویم قمر در عقرب سال 98 می اندازیم.

تقویم قمر در عقرب سال 98

قمر در عقرب سال 98
قمر در عقرب سال 98

برای دانلود تقویم روزهای قمر در عقرب  در سال 1398 می توانید اینجا کلیک کنید.

امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد؛
هدف ما تولید محتوای باب میل شماست ، چرا که شما باارزش هستید.
منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
کاری از نویسندگان سایت باارزش
baarzesh.net

سایت باارزش

نوشته تقویم حجامت سال 98 اولین بار در با ارزش. پدیدار شد.

3 آگوست 2019 346 views ادامه و دانلود

تهرانی ها مثل بقیه شهروندان ۳۰ استان کشور، علاقه چندانی به تماشای تئاتر ندارند. در تهران با وجود ده ها گالری در سطح شهر، استقبال خوبی از برنامه نگارخانه های پایتخت صورت نمی گیرد و این را باید به وضعیت بد اقتصادی مرتبط دانست.

بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران، به سالن سینما نمی روند و اشتیاقی به سالن سینما و تماشای فیلم های روی پرده ندارند. سال ۱۳۹۹ که احتمالا قیمت بلیط سینما از ۲۰ هزار تومان فرا تر رود، باید شاهد تداوم ریزش مخاطب سینما در عصر ۱۴۰۰ باشیم. عدم تبلیغ مناسبت تئاتر و قیمت به نسبت گران مشاهده یک تئاتر ۵۰ دقیقه ای به نسبت دانلود یا خرید سی دی فیلم ۲ ساعته سبب شده تا تماشای تئاتر و گالری گردی، در اقتصاد هنر ایران، جایگاه شایسته ای نداشته باشد.

به نظر می رسد رسانه ملی و رسانه ها، بایستی به دنیای نمایش، توجه ویژه کرده و از ظرفیت تئاتر برای ارتباط بهتر مردم با هنر استفاده کرد.

مجموعه تئاتر شهر

نمایش مگس اثر اشتفان ارکنی به کارگردانی توحید معصومی ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سایه این مجموعه با بازی  ایوب آقاخانی، سامان دارابی، مرضیه صدرایی و الهه زحمتی اجرا می‌شود.

فرشته تاریخ نام نمایشی نوشته و کار محمد رضایی‌راد است که ساعت ۱۷ و ۱۹:۳۰ در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است. بازیگران این اثر نمایشی میلاد رحیمی، رضا بهبودی، باران کوثری، میلاد شجره، سینا کرمی، سینا بالاهنگ، رزیتا علیزاده، فرنوش نیک‌اندیش، داوود پژمان فر، جاوید قائم مقامی، ستاره بذرافشان، سعیده فاضلی و ابوالفضل ابهر هستند.

سالن قشقایی این مجموعه ساعت ۲۰:۳۰ پذیرای نمایش اوستاد نوروز پینه دوز نوشته احمد کمال الوزاره محمودی به کارگردانی رحمت امینی است. نوید جهانزاده، سارا الهیاری، آیلار نوشهری، مرتضی نجفی، رضا دشتکی، رها آرشید، دلارام ترکی، سحر آقاسی، رامین خطیب، هیوا امینی و عرفان معصومی در این اثر کمدی انتقادی بازی می‌کنند.

تئاتر گردی

پوستر تئاتر پابلونرودا

نمایش لانچر ۵ به نویسندگی و کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی ساعت ۲۰:۳۰ در ساله سایه این تالار نمایشی با بازی امیر نوروزی، میلاد چنگی، مجید یوسفی، محمد حق‌شناس، صادق برقعی، مرتضی سلطان محمدی، فرشید روشنی، حامد محمودی، عماد درویشی، مجتبی یوسفی، پوریا عربگری، عرفان امین و هادی شیخ‌الاسلامی به روی صحنه رفت.

 • نمایش بانوی آوازخوان نوشته وجد معووض با ترجمه، دراماتورژی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی
 • نمایش در میان آب‌ها به نویسندگی و کارگردانی سامره رضایی
 • نمایش کافه‌ای و موزیکال آدمها، قصه‌ها، آوازها به کارگردانی کامران شهلایی

تماشاخانه ایرانشهر

نمایش مرغ دریایی من نوشته کیومرث مرادی براساس نمایشنامه مرغ دریایی آنتوان چخوف به کارگردانی کیومرث مرادی ساعت ۲۱ در سالن استاد سمندریان اجرا می‌شود. بازیگران این اثر نمایشی شبنم مقدمی، امیرحسین فتحی، زهرا بهروزمنش، رضا داودوندی، پانته آ قدیریان، وحید رزاقی، آرمیتا فروزنده، محمد مسگری، محیا صدرزاده، محمد حبیبی و بهزاد خلج هستند.

پستچی، پابلو نرودا نام نمایشی نوشته انتونیا اسکارمتا با ترجمه و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی است که ساعت ۲۱ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر با ایفای نقش رویا تیموریان، امیرکاوه آهنین‌جان، اشکان خطیبی و دنیا مدنی اجرا می‌شود.

سالن استاد ناظرزاده کرمانی این مجموعه ساعت ۱۹:۳۰ میزبان نمایش دروغ نوشته فلوریان زلر و کار آریان رضایی است. افشین هاشمی، لادن مستوفی، ارسطو خوش رزم و مژگان خالقی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش اژدهای طلایی اثر رولند شیملفنیگ با طراحی و کارگردانی علی پروشانی ساعت ۱۹ در سالن استاد نناظرزاده کرمانی به روی صحنه است.

پردیس تئاتر شهرزاد

گوشتان با من است؟ نام نمایشی نوشته علی شعایی و محمدرضا آزادفرد و کار آرزو نبوت است که از ۱۱ مرداد ماه ساعت ۲۱:۳۰ در  کافه تریای این تماشاخانه اجرا می‌شود. بازیگر این نمایش محمدرضا آزادفرد است.

نمایش اولد سیبروک اثر وودی آلن به کارگردانی امیر محمد مهاجری از اول مرداد ماه ساعت ۱۸ در این مجموعه با بازی هادی سبزه‌ئی، پونه عاشورپور، حامد مرشد، سهراب کامکار، امیرحسین نراقی، نیکا خان‌بابایی و حانیه میرزاحسینی به روی صحنه است.

پردیس تئاتر شهرزاد از اول مرداد ماه میزبان نمایش الیزابت باتوری نوشته و کار حسام منظور است. بازیگران این نمایش امین طباطبایی، حسام منظور، نسیم میرزاده، رامین یحیی زاده، هدیه رضایی، پوریا اصلان، حورا پاکیزه‌دل، زیبا بیده، پریسا اسدالهی، مهدی حیدریان، هانیه مهری، بردیا رحمتی، مبینا روزبهانی، آتنا قیدی و ارغوان یاراحمدی هستند.

مغازه خودکشی به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی علیرضا مهران از ۶ مرداد ماه ساعت ۲۱:۴۵ در این پردیس تئاتری اجرا می‌شود. حمیدرضا نوشین تبریزی، وحید اقاپور، سوسن مقصودلو، سامان میرحسینی، اتابک نادری، فرهاد رشیدی، سحر مختارزادگان و یاشار نادری در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند.

 • نمایش آشغال مرد نوشته ماتئی ویسنی یک و کار احسانه نوع پرست از ۶ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰
 • چهار دقیقه به نویسندگی نغمه ثمینی و کار الهام کردا ساعت ۱۹:۳۰
 • نمایش همان چهار دقیقه در ادامه نمایش چهار دقیقه نام اثر نمایشی به نویسندگی نغمه ثمینی و طراحی و کارگردانی صابر ابر است

خانه نمایش مهرگان

اتینا نام نمایشی نوشته رسول کاهانی و کار حسین دیردار است که از ۹ مرداد ماه ساعت ۲۱ با بازی کامران تفتی، لعیا زنگنه، الهام شعبانی، سهند جاهد، ندا عقیقی، مهدی رحیمی سده، سمیرا کریمی، نیلوفر هوشمند و علی مقدم  در سالن شماره یک این مجموعه اجرا می‌شود.

 • نمایش خنده در طبقه بیست و سوم اثر نیل سایمون با ترجمه بهروز محمودی بختیاری و مینا رضاپور و کارگردانی شکوفه چرخی ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۲
 • کدو قلقله زن ن روزهای جمعه ساعت ۱۷ در سالن شماره یک این مجموعه تئاتر اجرا می‌شود.
 • سالن شماره دو این تالار نمایشی ساعت ۲۱:۳۰ میزبان نمایش دربسته نوشته ژان پل سارتر،

تماشاخانه سنگلج

نمایش چشم به راه میرغضب به نویسندگی، طراحی کارگردانی حسین کیانی ساعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌شود و علی سلیمانی، سیروس همتی، مجید رحمتی، وحید نفر و سهیل ملکی در این اثر ایفای نقش می‌کنند.

هما جدیکار ساعت ۱۹ نمایش عروسکی مضحکه بادسوار را با حضور  امیرحسین انصافی، امیرمحمد انصافی، مریم ایرانمنش و حامی علیزاده  در این تالار نمایشی به روی صحنه دارد.

نوشته چرا تهرانی‌ها علاقه‌ای به تئاتر ندارند؟ ۲۰ برنامه تابستانی سالن‌های نمایش تهران اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

3 آگوست 2019 70 views ادامه و دانلود

سفر بین روسیه و چین بیش از پیش جذاب و ماجراجویانه خواهد شد. اولین تله کابین بین مرزی که دو کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد، مناظری خیره کننده را از طبیعت زیر پایشان از هر دو کشور در اختیار مسافران این تله کابین قرار خواهد داد. این تله کابین بین منطقه هیهی در شمال شرقی چین و بلاگووشچنسک در روسیه برقرار خواهد شد و مسافران را از روی رودخانه آمور عبور خواهد داد تا نمایی چشم پرنده ای از آب که معمولاً در طول زمستان یخ زده است و شهرهای دو طرف در اختیار آن ها قرار دهد.

اولین تله کابین بین مرزی جهان؛ سفر هوایی از روسیه به چین در تنها 8 دقیقه

طول زمان این ماجراجویی هوایی بین دو شهر نیز حدود ۷ و نیم دقیقه خواهد بود در حالی که زمان واقعی این سفر تنها ۳ دقیقه و نیم است.

اولین تله کابین بین مرزی جهان؛ سفر هوایی از روسیه به چین در تنها 8 دقیقه

هر کابین می تواند تا ۶۰ مسافر را در خود جای دهد و فضای بیشتری نیز برای بار مسافران وجود داشته و هر ۱۵ دقیقه نیز یک بار این تله کابین براه خواهد افتاد. ترمینال تله کابین بخش روسی در شهر بلاگووشچنسک توسط کمپانی هلندی UNStudio طراحی شده که دارای چندین سطح وطبقه بوده و دارای یک پلتفرم تماشای بلند است که به رودخانه آمور به سمت هیهی در آنسوی کشور مشرف است. این طراحی همچنین دارای تراس ها و سطح های مسطحی همراه با رستوران های و باغ های هوایی است. شرکت مشاور روسی Strelka KB که در مدیریت این پروژه فعال بوده در این باره چنین گفته است: «از دور، مسافران یک نمای به یاد ماندنی که رو به شهر هیهی است را خواهند دید».

اولین تله کابین بین مرزی جهان؛ سفر هوایی از روسیه به چین در تنها 8 دقیقه

بن ون برکل، موسس و معمار ارشد طراح هلندی پروژه گفته است که این تله کابین اولین تله کابینی است که دو کشور و فرهنگ را به هم متصل می سازد. وی در ادامه می گوید: «سیستم های تله کابین یک شکل جدید از حمل  نقل عمومی را فراهم می کنند که پایدار، متکی به خود، بسیار سریع، قابل اطمینان و کارآمد هستند.

اولین تله کابین بین مرزی جهان؛ سفر هوایی از روسیه به چین در تنها 8 دقیقه

اگر چه اصولاً یک راهکار عملی به شمار می آیند اما تله کابین ها برای سفر نیز بسیار دوست داشتنی بوده زیرا ما را قادر می سازند که شهرهایمان را به شکلی کاملاً جدید دیده و مورد بررسی قرار دهیم». کمپانی UNStudio همچنین طراحی تله کابین هایی برای شهرهای گوتنبرگ در سوئد و آمستردام در هلند انجام داده است. این پروژه مرزی اکنون در حال انجام بوده و انتظار می رود که ساخت ترمینال ها و خود تله کابین از سال ۲۰۲۰ آغاز شود.

بیشتر بخوانید: ترسناک ترین و هیجان انگیزترین جاذبه های گردشگری چین را بشناسید

نوشته اولین تله کابین بین مرزی جهان؛ سفر هوایی از روسیه به چین در تنها ۸ دقیقه اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

2 آگوست 2019 66 views ادامه و دانلود

وقتی می خواهید به شوخی فیلمی را اسپویل کنید معمولاً از جمله «همه می میرند» استفاده می کنید. اگر چه در اغلب قریب به اتفاق موارد چنین جمله ای شوخی بوده و اسپویل کننده داستان یک فیلم نیست اما در فیلم هایی معدودی کاملاً صحت داشته و به معنای واقعی کلمه اسپویل کننده داستان است. گاهی اوقات فیلمسازان برخلاف کلیشه و عرف سینما ترجیح می دهند تمام شخصیت های فیلم را در پایان داستان از بین ببرند. اگر چه این اتفاق خیلی کم رخ می دهد اما در مواردی در فیلم های بلاک باستر نیز دیده شده است، جایی که حتی کشتن یکی از قهرمانان داستان نیز توهین به مقدسات انگاشته می شود.

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

همه یک پایان خوش را دوست دارند: شخصیت های خوب بالاخره شخصیت های بد را شکست می دهند، قهرمان داستان به دختر مورد علاقه اش می رسد، امکان ساخت یک دنباله افزایش می یابد و… در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

۵- موجود (۱۹۸۲)

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

«موجود» (The Thing) روایت جان کارپنتر از یک موجود فرازمینی است که جان گروهی از محققان در مجموعه ای در قطب شمال را یکی پس از دیگری و پس از بیرون آمدن از دل یخ می گیرد. این موجود برای رسیدن به هدف خود در کالبد قربانیان فرو می رود به طوری که نمی توان بین شخص سالم و شخصی که این موجود کنترل بدن او را بدست گرفته تمایز قائل شد. به عنوان شاهکار کارپنتر و نمادی برای جلوه های ویژه غیرکامپیوتری و وحشت بدنی، «موجود» یک کابوس پارانویایی همراه با تب است که در یک برهوت یخ زده رخ می دهد. هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید چه کسی مبتلا شده یا اینکه موجود مرگبار چه لحظه ای خود را نشان خواهد داد. بدین ترتیب فیلم کارپنتر از ترس انسان از ناشناخته ها به شکل هولناکی استفاده می کند به نحوی که آزمایش خونی که برای بسیاری از ما ترسناک است در این فیلم به خوشایندترین حربه برای فرار از ترس تبدیل می شود.

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

شخصیت مک ریدی نیز اگر در پایان فیلم به سرنوشتی شبیه دوستانش دچار نشود بدون شک به دلیل سرما و یخبندان خواهد مرد. اگر موجود فرازمینی نیز زنده بماند که به احتمال فراوان چنین است (همان اتفاقی که در طول ۱۰۰٫۰۰۰ سال در زیر زمین برای آن افتاده بود)، هر زما که بار دیگر راهش را به سمت تمدن های انسانی بیابد، آن مردمان چاره ای جز خواندن فاتحه خود ندارند. «موجود» از آن فیلم هایی است که در پایان آن به این نتیجه می رسیم که دستکم شخصیت های اصلی داستان کشته می شوند هر چند می توان خطری بسیار بزرگ تر که با مرگ انسان های زیادی همراه است را نیز پیش بینی کرد.

۴- روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان (۲۰۱۶)

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

اولین اسپین آف مجموعه فیلم های «جنگ ستارگان» با عنوان «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان» (Rogue One: A Star Wars Story) یک پیش درآمد با ترکیب بسیار زیبا به داستان های فضایی است که همه می شناسیم و دوست داریم. «روگ وان» که تلاش گروهی شورشی برای دزدیدن نقشه های ستاره مرگ و پایان دادن به پادشاهی شیطانی امپراطوری را به تصویر می کشد، نمایش سینمایی اولین سناریویی است که در سال ۱۹۷۷ در قالب فیلمی دیگر منتشر شد. این فیلم با مرگ تمامی شخصیت های اصلی در اثر ضربه ای کم قدرت از ستاره مرگ به پایان می رسد و این اتفاقی بود که بقیه مجموعه فیلم های جنگ ستارگان و البته فیلم های دیزنی از انجام آن واهمه داشتند، کشتن تمامی افراد در یک انفجار غیرقابل توقف هسته ای.

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

ارائه یک پایان بندی شجاعانه اما تراژیک و عاطفی به یک اندازه، مرگ اجتناب ناپذیر جین، کاسیان، بودی و مابقی اعضای گروه شورشی که همه ما را از روی لبه صندلی هایمان بلند کرد، برای ایجاد تعادل به این فرانچایز به خاطر راه اندازی مجدد داستان لازم بود. لازم به ذکر است که در سناریو اورجینال، شخصیت های کلیدی از این واقعه جان سالم بدر برده و با یک کپسول اضطراری فرار می کنند که بنیانی برای ساخت سه دنباله بعدی فراهم می کرد.

بیشتر بخوانید: ۱۵ فیلم پرحادثه و دیدنی که غم انگیزترین و مرگبارترین پایان بندی ها را دارند [قسمت اول]

۳- طلوع مردگان (۲۰۰۴)

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

برای فیلمی که داستان آن در یک برهوت زامبی زده پساآخرالزمانی رخ می دهد، وارد شدن به این فهرست بسیار ساده است، در حالی که بخش اعظم کشتارها از قبل انجام شده است. در شرایطی که یک گروه کوچک از انسان ها باقی مانده و در یک مرکز خرید بزرگ و متروکه پنهان شده اند، فیلم «طلوع مردگان» (Dawn of the Dead) ساخته سال ۱۹۷۸ یکی از نمادین ترین شرایط و اوضاع را برای داستانی زامبی محور شکل می دهد و نسخه بازسازی آن در سال ۲۰۰۴ نیز از این قاعده مستثنی نیست. با روزآمد کردن نسخه کلاسیک جورج رومرو، نسخه زک اسنایدر از همه لحاظ بسیار لذت بخش تر و هیجان انگیزتر است، از سگ های مسئول جابجایی آذوقه تا بچه های زامبی.

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

در حالی که بازماندگان یکی پس از دیگری توسط زامبی ها شکار می شوند، کورسویی از امید از طریق جزیره ای روی رودخانه میشیگان باقی می ماند، مقصدی که منطقه امن نامیده شده و بازماندگان قصد رفتن به آنجا را دارند. اما با پیدا شدن یک نوار ویدیویی که نشان می دهد این منطقه ظاهراً امن در محاصره گروهی بزرگ از زامبی ها قرار دارد، امید بازماندگان به یاس تبدیل می شود و می توان حدس زد که چند نفر باقیمانده نیز بزودی طعمه زامبی ها خواهند شد. در حالی که در فیلم نمی بینیم که همه این افراد کشته می شوند اما با توجه به اتفاقات پایان داستان، شکی در این موضوع باقی نمی ماند، جایی که بازماندگان در می یابند اگر چه برای مدتی بسیار طولانی با این بیماری مبارزه کرده اند اما راه فراری وجود ندارد.

۲- کلبه ای در جنگل (۲۰۱۲)

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

فیلمی که هیچ ترسی از الهام گسترده از فیلم های هم ژانر قبلی خود ندارد، «کلبه ای در جنگل» (The Cabin in the Woods) بهترین کلیشه های فیلم های کلاسیک ژانر وحشت را گرفته و آن ها را کامل در اختیار می گیرد، از نکته های داستانی و فضای آن گرفته تا خود هیولاهای داستان. این فیلم را باید یک دیگ جوشان بزرگ از ارجاعات بامزه و جالب دانست در حالی پیچشی بسیار هوشمندانه را نیز در داستان قرار داده است. پس از دنبال کردن همان کلیشه های قدیمی فیلم های اینچنینی برای بخش عمده ای از فیلم، ساکنان کلبه مشهور ترسناک از سرنوشت خود مطلع شده و تصمیم می گیرند که با نمردن از همه سیاره خود انتقام بگیرند. چه خودخواهانه!

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

اما دستی بسیار غول پیکر از زمین بیرون می آید و اگر بتوان ادعای دولت را باور کرد این اتفاق به پایان یافتن زندگی همه انسان ها در همه جای سیاره همراه خواهد بود. «کلبه ای در جنگل»  به طور ویژه به این خاطر جذاب است که می توانید هر فیلمی در ژانر وحشت دیده اید را در فرمولی که در فیلم ارائه می شود جای گذاری کنید و به این نتیجه یکسان برسید. داستان این فیلم بسیار هوشمندانه، با جزییات فراوان و جذاب است و می توان آن را خلاصه سبک فیلم سازی وحشت- کمدی دانست.

۱- کلاورفیلد (۲۰۰۸)

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

فیلم آخرالزمانی مت ریوز در مورد یک هیولای ناشناخته که نیویورک را مورد تاخت و تاز قرار می دهد از همان اول نیز قرار نبود که پایان خوشی داشته باشد یا دستکم انتظار آن نمی رفت. چگونه می توانید موجودی که به اندازه یک ساختمان ۲۵ طبقه بلند است، موشک، بمب، توپخانه به بدن او کارگر نیست را از پای دربیاورید؟ بدون شک ارتشی از مهمانان یک جشن نیز نمی توانند از پس این موجود برآیند. فیلم «کلاورفیلد» (Cloverfield) یک تجربه منحصربفرد اینچنینی در مقیاس کامل است و مرگ تمام شخصیت ها نیز تایید واقع بینانه برای اتفاقاتی است که در این گونه شرایط دیوانه کننده رخ خواهد داد. اینجا خبری از «کینگ کونگ» و «گودزیلا» یا یک فیلم دیگر مربوط به هیولایی غول پیکر نیست که در پایان آن انسان برنده ماجرا باشد، اینجا با گروهی از افراد مواجهیم که در سناریویی که زنده بیرون آمدن از آن محال است در حال تقلا برای نجات جانشان هستند.

در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با چند فیلم دیگر آشنا کنیم که در پایان آن هیچ یک از شخصیت های داستان زنده باقی نمی مانند.

و به جای اینکه مانند بسیاری از فیلم های مشابه نشان دهد که گروهی از افراد علیرغم این که شانسی نداشتند توانستند بر نیروی بسیار قوی مخرب پیروز شوند، «کلاورفیلد» به فضای کلی داستان وفادار بوده و هیچگاه توضیح نمی دهد که چه اتفاقی افتاده و چرا. اگر چه «کلاورفیلد» از لحاظ تکنیکی یک نمونه واضح از ژانر دوربین پیدا شده است که در پایان آن همه می میرند، اما هیولایی توقف ناپذیر که شهر نیویورک را میدان تاخت و تاز خود قرار داده به این نکته اشاره دارد که این تنها شخصیت های اصلی فیلم نیستند که سرنوشتی تلخ را تجربه خواهند کرد. «کلاورفیلد» هیچ ابایی از کشتن شخصیت های اصلی به تراژیک ترین شکل ممکن ندارد و با پیروی از تاکتیک بسیار موفق «هر چه ساده تر بهتر» در مورد هیولای داستان، فضایی بسیار واقعی و ملموس از تنش را فراهم می سازد. هیچ وقت نمی دانیم که این موجود چه وقت حمله می کند و در نهایت پایان داستان با یک اتفاق بسیار هولناک و تراژیک از راه می رسد.

بیشتر بخوانید: غم‌انگیزترین فیلم‌های عاشقانه تاریخ سینما با پایان‌هایی که دلتان را به درد خواهند آورد [قسمت دوم]

نوشته فیلم‌هایی که داستان آن‌ها با مرگ شوکه کننده تمام شخصیت‌ها پایان می‌یابد [قسمت دوم] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

1 آگوست 2019 62 views ادامه و دانلود

اثری دیگر در این ساعت از وبسایت ماهور موزیک متن آهنگ خاص و بسیار زیبای احمد سولو انتشار یافته از احمد سولو

احمد سولو – احمد سولو

(بیشتر…)

1 آگوست 2019 53 views ادامه و دانلود

پایان های خوش کلیشه ای است که به خاطر سلیقه مخاطبان در فیلم ها گنجانده شده و به یک کلیشه تبدیل شده است. این گونه پایان بندی ها ممکن است با واقعیت های زندگی سازگار نباشند اما به خاطر ذائقه مخاطبان عام به یک پدیده معمول و غالب تبدیل شده اند. با این وجود فیلم هایی نیز هستند که در پایان به شکلی غیرمنتظره همه شخصیت ها را از بین می برند و دیدگاهی واقع بینانه تر، اگر چه بیرحمانه، به شخصیت های داستان خود دارند، چیزی که نمونه های آن را می توان در سریال هایی مانند «بازی تاج و تخت» و «مردگان متحرک» دید که به خاطر خشونت و کشت و کشتارهای متعددشان شناخته می شوند.

فیلم هایی با پایان مرگبار

در ادامه مطلب می خواهیم به فیلم هایی اشاره کنیم که مرگ را در بدترین و شدیدترین شکل ممکن در آغوش کشیده و در پایان یک نفر از شخصیت های فیلم و گاهی کل جهان را نابود می سازند، به نحوی که هنگام بالا رفتن تیتراژ پایانی، مخاطب در حالت شوک کامل قرار دارد.

۱۰- در زیر سیاره میمون ها (۱۹۷۰)

فیلم هایی با پایان مرگبار

فیلم «در زیر سیاره میمون ها» (Beneath the Planet of the Apes) که دنباله ای بر فیلم اورجینال «سیاره میمون ها» (Planet of the Apes) بود در مورد گروهی کوچک از انسان های جهش یافته است که مخفیانه در زیر شهرهای بزرگی که توسط نخستی های آینده اشغال شده زندگی می کنند. با این وجود، با یک جدیت خاص، این فیلم سفر شخصیت برنت به سیاره میمون ها را برای پیدا کردن یکی از فضانوردانی که در فیلم اورجینال معرفی شد، جورج تیلور، روایت می کند. در جستجوی این مرد گمشده، برنت با گروهی از میمون های بسیار مهاجم که اکنون ساکنین اصلی زمین بوده و گروهی از انسان های شورشی که در زیر شهر نیویورک زندگی کرده و برای جلوگیری از کشف شدن توسط میمون ها، به شیوه تله پاتی با هم ارتباط برقرار می کنند روبرو می شود. این گروه یک بمب هسته ای بسیار بزرگ را می پرستند و در اثر سال ها در معرض تشعشعات هسته ای بودن ظاهرشان به کلی تغییر کرده و دچار جهش های ژنتیکی شده است.

فیلم هایی با پایان مرگبار

در این میان، برنت باید تیلور را پیدا کند در حالی که این دو گروه نخستی که به اندازه هم زندگی ابتدایی و سبک رفتاری وحشیانه ای دارند دائماً در حال مبارزه با یکدیگر بوده و برنت باید در کشمکش میان آن ها خود را زنده نگه دارد. با کشف شدن این کلونی زیرزمینی توسط میمون ها، آن ها سعی می کنند که نسل بشر را این بار برای همیشه و به طور کامل نابود سازند و در نبرد بین دو گروه، بمب هسته ای مخفی شده منفجر شده و زمین همراه با تمام ساکنین آن از بین می رود. با این وجود، از بین رفتن زمین و نابودی نسل ساکنان نخستی آن مانع ساختن دنباله ها و راه اندازی های مجدد این فرانچایز نشد. اگر چه فیلم «در زیر سیاره میمون ها» بهترین فیلم این فرانچایز به شمار نمی آید اما باید آن را یکی از غیرمعمول ترین و شجاعانه ترین آن ها دانست که هنگام احساس بحران وجودی، گزینه ای مناسب برای تماشا کردن است.

۹- این آخرشه (۲۰۱۳)

فیلم هایی با پایان مرگبار

یکی از معدود کمدی های این ژانر، «این آخرشه» (This is the End) از هر لحاظ جشنی برای دوستان قدیمی در دنیای سینماست. وقتی که جیمز فرانکو تصمیم می گیرد یک مهمانی بزرگ برای چهره های مشهور هالیوود برگزار کند، یک اتفاق آخرالزمانی و ویرانگر جشن را کوتاه می کند. سث روگن، جیمز فرانکو، جونا هیل، جی باروشل، دنی مک براید و کریگ رابینسون که در خانه بزرگ فرانکو گرفتار شده و هیولاهای فرازمینی بیرون از خانه نیز در صدد شکار آن ها هستند، باید تلاش کنند زنده بمانند. علیرغم نهایت تلاششان، در نهایت همه شخصیت ها به نحوی کشته می شوند و می توان نتیچه گرفت که این اتفاقی است که برای تمام جهان رخ می دهد. این گروه در می یابند که  با فدا کردن جان خودشان به شکلی شجاعانه، می توانند جایی در بهشت داشته باشند و این موضوع را با زنده زنده خورده شدن ترجیح می دهند.

۸- آفتاب (۲۰۰۷)

فیلم هایی با پایان مرگبار

بعد از آلوده شدن خورشید با ماده تاریک، خورشید شروع به افول می کند و زمین عواقب این امر را متحمل می شود. خطر وقوع یک عصر یخبندان جدید زمین را تهدید می کند و تنها امید زمینیان یک سفینه فضایی پیشرفته به نام ایکاروس است که تعدادی فضانورد همراه با یک بمب هسته ای سوار آن هستند و نقشه این است که با انداختن بمب به درون خورشید، بار دیگر آن را زنده نمایند. این ماموریت با شکست مواجه می شود و اکنون پس از هفت سال نوبت گروهی دیگر از فضانوردان سوار بر سفینه ایکاروس ۲ است که این ماموریت را با عجله و شتاب بیشتر انجام دهند. فیلم «آفتاب» (Sunshine) ساخته دنی بویل فیلمی پر از تنش، خشن و فضایی است که وقتی مشخص می گردد سفینه ایکاروس هنوز در حال گردش در فضا بوده و فضانوردان سفینه دوم قصد ورود به آن را دارند، داستان آن از یک تریلر علمی تخیلی به یک اسلشر ترسناک تبدیل می شود.

فیلم هایی با پایان مرگبار

در شرایطی که کاپیتان این سفینه دیوانه شده و تمامی پرسنل آن را به قتل رسانده، وی سعی می کند همان کار را در مورد سفینه ایکاروس دو و سرنشینان آن نیز انجام داده و البته موفق نیز می شود اما نه قبل از آن که بمب هسته ای از سفینه خارج شده شده و به صورت دستی در قلب خورشید رها شود. البته این کار تنها با مرگ سرنشینان سفینه همراه می شود و مخاطب مرگ قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را در چشمان تمامی شخصیت های فیلم می بیند.

بیشتر بخوانید: سینمای پر تعلیق؛ ۱۰ فیلم دیدنی برای طرفداران سبک فیلمسازی «دیوید فینچر» [قسمت دوم]

۷- هشت نفرت انگیز (۲۰۱۵)

فیلم هایی با پایان مرگبار

هشتمین فیلم کوئنتین تارانتینو و دومین وسترن او در زمان اکرانش، مانند همیشه باعث ایجاد یک دودستگی در میان مخاطبان و منتقدین شد اما اگر یک چیز باشد که تارانتینو آن را به بهترین شکل ممکن انجام می دهد و رقیبی در آن برای خود نمی بیند، خشونت واضح است که معمولاً با مرگ هایی واضح و ترسناک همراه می شود. فیلم «هشت نفرت انگیز» (The Hateful Eight) نیز در این قاعده از دیگر فیلم های تارانتینو مستثنی نیست. داستان این فیلم در مورد هشت نفر است که در تلاش برای فرار از کولاک در یک کلبه میان راهی با هم برخورد می کنند. جان روث و مارکویز وارن دو جایزه بگیر هستند که یک زن قاتل به نام دیزی دومرگو را دستگیر کرده اند و همراه با کلانتر کریس منیکس در حال سفر به شهر هستند که با چهار غریبه دیگر که در این کلبه پناه گرفته اند مواجه می شوند.

فیلم هایی با پایان مرگبار

بعد از این که مشخص می شود این افراد آن چیزی که ادعا می کنند نیستند، تنش بین آن ها بالا می گیرد و این موضوع باعث می شود که هر دقیقه باقی ماندن در کلبه، شانس زنده ماندن هر شخصیت را کاهش دهد. در جریان تیراندازی، مسموم کردن و دار زدن، در پایان هیچ یک از شخصیت ها موفق به خارج شدن از کلبه نمی شود به طوری که دو شخصیت باقیمانده در نزاع بر سر نامه ای جعلی از آبراهام لینکلن درگیر شده و در اثر خونریزی شدید ناگزیر با مرگ روبرو می شوند. چقدر شاعرانه! اگر چه نمی توان «هشت نفرت انگیز» را بهترین فیلم تارانتینو دانست اما همچنان یک اثر شاخص سینمایی است که پر از پیچش های داستانی و اتفاقات شوکه کننده است که تماشای آن جذابیت خاصی دارد.

۶- پروژه جادوگر بلر (۱۹۹۹)

فیلم هایی با پایان مرگبار

به عنوان یک فیلم ترسناک شبه مستند در ژانر ویدیو پیدا شده (found footage)، شخصیت های فیلم «پروژه جادوگر بلر» (The Blair Witch Project) باید بمیرند تا ویدیویی از آن ها به جای مانده و بعداً پیدا شود. این فیلم داستان سه ماجراجو در دل طبیعت را روایت می کند که با حوادثی روبرو می شوند، اتفاقاتی که نشان از چیزی خطرناک و مرگبار در دل جنگل می دهد. مخاطب در حال تماشای جریانات فیلم است در حالی که شخصیت های فیلم توسط قدرتی ناشناخته یکی یکی از بین می روند و تنها دوربین آن ها باقی می ماند که باقی می ماند تا داستان مرگ این سه را برای پیدا کنندگان ویدیو بازگو نماید. البته مخاطبان در سال ۱۹۹۹ برای چنین تجربه ای آماده نبوده و سبک خلاقانه مرگ شخصیت های فیلم آن ها را شوکه کرد و چیزی فراتر از آن.

فیلم هایی با پایان مرگبار

در آن دوران هنوز کسی با سبک ترسناک ویدیو پیدا شده آشنایی نداشت و مخاطبان آماده بودند باور کنند که این نوارها روایت کننده اتفاقاتی واقعی هستند. بدین ترتیب افسانه جادوگر بلر شکل گرفته و جایی برای خود در تاریخ سینما یافت که پیشقراول یک سبک خاص و ترسناک بود که برای نسل ها، مخاطبان را از جنگل و کمپ زدن وحشت زده ساخت. گنگ بودن مرز بین واقعیت و داستان چیزی است که به خوبی به نفع «پروژه جادوگر بلر» تمام شد. هیچ کسی انتظار ندارد که مرگی روی پرده تنها برای سرگرم کردن مخاطبان و به شکلی واقعی رخ دهد اما این دقیقاً همان چیزی است که با تماشای این فیلم فکر می کنید رخ داده است.

بیشتر بخوانید: ناراحت کننده ترین و غم انگیزترین فیلم های تاریخ سینما [قسمت دوم]

نوشته فیلم‌هایی که داستان آن‌ها با مرگ شوکه کننده تمام شخصیت‌ها پایان می‌یابد [قسمت اول] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

31 جولای 2019 47 views ادامه و دانلود