گذشته زمین مملو از عجایب است. عجایبی که باستان شناسان را به حیرت می اندازد اما چون توضیحی برای شان ندارند بجای اعتراف به ندانستن سعی در ارائه توجیهات ساده می نمایند. مجسمه سنگی غول پیکری که می بینید یک سازه ماقبل تاریخی است. یعنی حداقل قدمتی بیش از ۳۰۰۰ سال دارد. از این مجسمه های عظیم صدها نمونه در جلگه بادا سولواسی مرکزی در اندونزی بچشم می خورند. هیچکس بطور دقیق نمی داند هدف از ساختن چنین مجسمه هایی انهم با چنین اشکال عجیبی چه بوده است؟ هزاران کیلومتر دورتر از سولواسی در قاره آمریکا و در اقیانوس آرام نیز چنین مجسمه های غول پیکر اما با ظاهر متفاوت دیده می شوند که به موایی های جزیره استر معروف هستند. بیش از سه هزار سال یعنی دوران سنگی یا عصر حجر زمانیکه انسان حتی ساختن ابزار و استفاده از ان را آغاز ننموده بود حال چگونه است که چنین سازه هایی ساخته شده است؟ کارهایی که اکنون حتی با ابزار پیشرفته دشوار است.

لینک کوتاه مطلب
7 آگوست 2019 94 views بدون نظر

نظرات