متن موزیک میلاد صالحی حالم بده

متن موزیک میلاد صالحی حالم بده

اثری دیگر در این ساعت از وبسایت ماهور موزیک متن آهنگ خاص و بسیار زیبای حالم بده انتشار یافته از میلاد صالحی

میلاد صالحی – حالم بده

متن آهنگ میلاد صالحی حالم بده

آهنگ خدا حالم بده مه نونی چمه میلاد صالحی

خدا حالم بده ، مه ، نونی ♪ چمه ♩♪/
یار کرده ، ولم سر تا پام غمه ♩♪/
گلمه ، بیاریون نلیت وابیم جدا ♩♪/
خیش قومل نیلن ایما وابیم و یار ♩♪/
خدایا تو چته ، مه ، بی ♪ مو بدی ♩♪/
خدایا تو چته ، مه ، بی ♪ مو بدی ♩♪/
یه ، تیر ناحقی ♪ و قلبمو زدی ♩♪/
یه ، تیر ناحقی ♪ و قلبمو زدی ♩♪/
خدا حالم بده ، مه ، نونی ♪ چمه! خدا حالم بده ♩♪/
خدا حالم بده ، مه ، نونی ♪ چمه ♩♪/
یار کرده ، ولم سر تا پام غمه ♩♪/
گلمه ، بیاریون نلیت وابیم جدا ♩♪/
خیش قومل نیلن ایما وابیم و یار ♩♪/
خدایا تو چته ، مه ، بی ♪ مو بدی ♩♪/
خدایا تو چته ، مه ، بی ♪ مو بدی ♩♪/
یه ، تیر ناحقی ♪ و قلبمو زدی ♩♪/
یه ، تیر ناحقی ♪ و قلبمو زدی ♩♪/
خدا حالم بده ، مه ، نونی ♪ چمه! خدا حالم بده ♩♪/

سرگرمی